ข่าวประชาสัมพันธ์


"แม่กองบาลี" แนะครูสอนหนังสือ ช่วยเตือนพระสงฆ์ สามเณร อย่าฮัลโหลในเวลาเรียน หวั่นขาดความรู้

วันนี้ (7 มี.ค.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า สิ่งที่ครูบาลีจะต้องปฏิบัติมี 5 ประการ คือ 1.รักความเป็นครู 2. รักนักเรียน 3.รักความขยัน 4. รักความอดทน และ5. รักที่จะสะสมความรู้ ในขณะเดียวกัน ครูบาลีจะต้องเป็นต้นแบบให้ศิษย์และนักเรียน เนื่องจากคำ ครู ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่สำคัญ ครู จะต้องคอยตักเตือนนักเรียนในปัจจุบันด้วย เพราะทุกวันนี้ พระภิกษุ สามเณร มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเกือบทุกรูป โดยเฉพาะสามเณรมีใช้ตั้งแต่เด็ก หลายรูปใช้ทุกเวลาแม้แต่ในห้องเรียนทั้งนั่งเล่นโทรศัพท์ และโทรพูดคุยกัน ส่งผลให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ดังนั้น ครูบาลี จะต้องคอยตักเตือนให้นักเรียนลดการใช้โทรศัพท์ให้เกิดความตั้งใจเรียนด้วย

"การ เป็นครูจะต้องคอยตักเตือนลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์กระทำผิด หรือไม่ตั้งใจเรียน ก็ปล่อยไปเพราะความเมตตา อย่างนี้ไม่ใช่ครู หากเป็นเช่นนั้น ก็ให้ลาออกจากความเป็นครู เนื่องจากครู จะต้องมีเมตตาอย่างเหมาะสมไม่ใช่ใจดีจนลูกศิษย์ไม่เรียนหนังสือ อย่างนี้ก็จะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนา คือ ส่งเสริมให้นักเรียนไม่รักเรียน ซึ่งการที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เรียนพระบาลีจะทำให้พระพุทธศาสนาทรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หากพระภิกษุ สามเณร หรือครูบาลี ไม่สอนบาลี ก็จะไม่เกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าว

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ พศ. ร่วมกับสำนักเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง มีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และมีกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้าง ขวาง และชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากครูผู้สอนบาลีมีความรู้ก็จะทำพระสงฆ์อ่านบาลีได้ออก ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของพระสงฆ์ด้วย.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=38&contentID=125411